Frontend Developer
Fully Documented Regex Characters

As mention on the website “A regular expression (shortened as regex or regexp also referred to as rational expression) is a sequence of characters that define a search pattern. Usually, such patterns are used by string-searching algorithms for “find” or “find and replace” operations on strings, or for input validation…

As a developer sometimes we are working with forms and these forms has some special rules. Required inputs, defining max or min character length, etc. In this case, we will use the vuelidate library for our validation works.

There are many ways for making your form validations. Validation packages are…

Merhaba arkadaşlar önceki yazımda React Native ve Firebase kullanarak güzel bir Todo App yapmıştık. Görmeyenleriniz varsa buradan ulaşabilirsiniz. Bugünkü yazımın konusu uygulamaların giriş sayfalarında hep karşımıza çıkan Giriş Yap / Kayıt Ol sayfalarının React Native ve Firebase üzerinde nasıl kullanıldığını bir uygulama hazırlayarak görmüş olacağız.

Uygulamamızın tasarımını Figma üzerinden aşağıdaki…

Yeni bir programlama diline başlandığında ve gelişmek istendiğinde yapılması gerekenlerden biri de kuşkusuz bolca proje ve uygulama yapmaktır. Bu projelerden ilki genel olarak bir Yapılacaklar Listesi hazırlama uygulaması olarak karşımıza çıkıyor.

Programlamaya başladığımda Türkçe kaynak bulmakta oldukça zorlandım ve bu süreç gerçekten yorucu geçti. İngilizce bilseniz de bazı şeyleri anadilinizde…

Oğuz Ergül

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store